Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÁC VỤ TRÊN WEBSITE

Để bắt đầu học truy cập Diengiafrancishung.net

Bước 1 

Chon khóa học bạn muốn tham gia

Bước 2: 

Chọn nút thanh toán khóa học

 

Bước 3

Chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán và làm theo yêu cầu
Trong bước này, nếu có tài khoản vui lòng đăng nhập trước, nếu chưa có hãy điền Password để tạo tài khoản
Email và pass word sẽ là thông tin đăng nhập của bạn

Bước 4:

Dành riêng cho thanh toán Baokim. Chọn hình thức thanh toán bảo kim và nhấn nút đặt hàng

Bước 5

Chọn các ngân hàng mà thẻ Visa/Master/ ATM online đã phát hành

Các bước tiếp thẹo ta chọn theo ảnh

Chúc các bạn thành công !